O firmie

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "LECH" istnieje od 1987 roku,
jednakże już w 1976 r. założyciele,
czyli państwo Leszek i Halina Bętkowscy,
rozpoczęli własną działalność gospodarczą jako firma transportowa.
Głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa "LECH" było
i nadal jest wydobycie oraz sprzedaż kruszyw naturalnych.

Jako pierwszy w 1987 r. powstał zakład położony w Złotnikach-Łaźni,
działający na zasadzie kopalni odkrywkowej. Kolejny punkt otwarto
w 1997 r. przy ul. Mirowskiej w Krakowie,
który oferuje kruszywo wydobywane z dna rzeki Wisły.

Warto wspomnieć, że od 2003 r. przedsiębiorstwo "LECH" wykonuje
zadania mające na celu udrożnienie koryta rzeki Wisły na odcinku od Krakowa
do Oświęcimia. Rok 2005 przyniósł kolejny sukces,
jakim było uruchomienie trzeciego punktu wydobycia i sprzedaży kruszywa
w pobliżu miejscowości Myślenice, w rejonie wsi Borzęta i Osieczany.
Prace tam prowadzone zmierzają do oczyszczenia, pogłębienia i odmulenia
koryta rzeki Raby w części cofkowej zbiornika wody pitnej Dobczyce,
a następnie również samego zbiornika.

Przedsiębiorstwu "LECH" zależy przede wszystkim na ciągłym rozwoju i
zwiększaniu swojego udziału w rynku poprzez gwarancję wysokiej jakości
oferowanych materiałów i usług.
W tym celu sukcesywnie nabywa odpowiednie urządzenia pozwalające
uszlachetnić i poszerzyć asortyment oferowanych kruszyw.
Poza tym przedsiębiorstwo "LECH" dysponuje własnymi środkami transportu
drogowego (samochody ciężarowe),
jak również wodnego (statki - 5 szt. i barki - 10 szt.
o łącznej wyporności ok. 4000 ton)
oraz wykonuje roboty hydrotechniczne
z obiektów pływających, tj. budowa mostów itp.

Oprócz podstawowej działalności gospodarczej "LECH" może pochwalić się
licznymi działaniami na rzecz rozwoju kultury, edukacji i sportu,
o czym świadczą przyznane dyplomy oraz listy wyrażające podziękowania za pomoc.
Optymistycznie patrząc w przyszłość, liczymy na Państwa zainteresowanie
ofertą naszej firmy oraz nawiązanie obustronnie korzystnej współpracy.