Roboty hydrotechniczne

P.H.U. "LECH" zdobyło duże doświadczenie również jako wykonawca robót hydrotechnicznych. Wsród zrealizowanych przez nas zadań znajdują się m. in.:

- udział w robotach przy budowie mostu Zwierzynieckiego w Krakowie, mostu Wanda w Krakowie oraz mostu w Koszycach
- uzupełnienie zasypu dolnej kierownicy stopnia wodnego Kościuszko,
- wykonanie narzutu kamiennego w celu zabezpieczenia muru dolnego bulwaru na prawym brzegu rzeki Wisły.

Obecnie, na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, P.H.U. "LECH" wykonuje dwa poważne zadania z zakresu robót hydrotechnicznych: